Warunki termiczne na hali a bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracowników w dużej mierze zależy od ich uwagi i koncentracji, samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia. Warunki klimatyczne mają w tym przypadku szczególne znaczenie i wszystkie czynniki je kształtujące, takie jak: temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie i przepływ powietrza mają decydujący, pozytywny lub negatywny, wpływ na zdrowie i samopoczucie, a co za tym idzie na bezpieczeństwo pracowników.

2020-12-02 12:19:47

Zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to podstawowy obowiązek pracodawcy. Równie ważne co zapewnienie odzieży ochronnej, czy szkoleń stanowiskowych i szkoleń BHP jest stworzenie odpowiednich warunków klimatycznych w miejscu pracy.

Zachowanie odpowiednich parametrów powietrza jest konieczne do prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych i psychologicznych. Komfort cieplny stwarza pracownikowi odpowiednie warunki w zakresie wymiany ciepła i umożliwia długotrwałe wykonywanie pracy. Jest warunkiem normalnego funkcjonowania organizmu człowieka i jego sprawności psychofizycznej.

Czynniki kształtujące poczucie komfortu cieplnego to:

 • Temperatura powietrza
 • Prędkość powietrza
 • Wilgotność względna powietrza
 • Temperatura promieniowania powierzchni
 • Rozkład temperatur w pomieszczeniu

Optymalna wysokość temperatury w pomieszczeniu zależy od intensywności wykonywanej pracy. Przyjmuje się jednak, że temperatura do 25oC jest odczuwana jako przyjemna i pracownicy mają w niej pełną zdolność do pracy. Gdy temperatura w miejscu pracy przekracza  25oC  zaczyna pojawiać się niezadowolenie, następuje brak skupienia i zmniejszenie zdolności do pracy umysłowej. W temperaturze powyżej 28oC zauważa się wzrost błędów przy pracy oraz pogorszenie sprawności wykonywania pracy wymagającej zręczności. W temperaturze przekraczającej 30oC pojawiają się zaburzenia fizjologiczne. Występuje zmniejszenie zdolności do wykonywania pracy ciężkiej. Pojawiają się zaburzenia gospodarki wodnej oraz silne zmęczenie. Zwiększa się obciążenie pracy serca i układu krążenia. 35oC to graniczna wartość tolerowanej temperatury podczas pracy ciągłej.

Wysokie temperatury mają negatywny wpływ na organizm człowieka. Mogą prowadzić do porażenia słonecznego, skurczów i udaru cieplnego, zakłócają pracę układu oddechowego, krążenia i pokarmowego. Gdy temperatura powietrza jest za wysoka zdarzają się zasłabnięcia, omdlenia, dekoncentracja uwagi, co prowadzi do wypadków. W badaniach wykazano ścisły związek między wskaźnikiem ciężkości wypadków a wysoką temperaturą przy pracy.

Obniżona temperatura z kolei może prowadzić do chorób górnych dróg oddechowych, zapalenia płuc czy chorób reumatycznych.

Przebywanie w zanieczyszczonym, zapylonym środowisku też negatywnie odbija się na zdrowiu i bezpieczeństwie pracowników. Zanieczyszczone gazami, pyłami, dymami czy drobnoustrojami powietrze też wpływa negatywnie na przebieg procesów fizjologicznych u pracowników. Może nawet wywołać poważne choroby. Wykonywanie pracy w zanieczyszczonym środowisku może spowodować spadek wydolności pracownika, a w konsekwencji prowadzić do jego degradacji zawodowej i utraty zdrowia z wszystkimi negatywnymi skutkami dla pracodawcy i samego pracownika.

Zatem ważne jest zapewnienie komfortu cieplnego oraz odpowiedniego przewietrzania, ale bez przeciągów czy zastojów powietrza w hali.

W czasach pandemii odpowiednia wymiana i dostarczanie świeżego powietrza staje się jeszcze bardziej kluczowa. W ostatnim czasie głównym zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia WHO dotyczącym systemów wentylacji jest zapewnienie dostawy jak największej ilości świeżego powietrza do pomieszczeń przebywania ludzi, w taki sposób aby prowadzić do maksymalnego rozrzedzenia lub całkowitej eliminacji wirusów znajdujących się w powietrzu.

Złe warunki klimatyczne powodują zmęczenie i zmniejszenie sprawności organizmu pracowników. W konsekwencji zmęczenia ludzie stają się bardziej nieuważni i zachowują się mniej bezpiecznie. Warto zatem inwestować w systemy wydajnej wentylacji, która zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki pracy.

Autor:
mgr inż. Marcin Pielaszek
Product Manager adiabatic cooling w Colt International Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Gembalska-Kwiecień A. Prawidłowe kształtowanie środowiska pracy jako jeden z elementów podnoszenia bezpieczeństwa pracy. Systemy wspomagania w Inżynierii Produkcji. Politechnika Śląska, Zabrze 2013.
 2. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-ventilation-and-air-conditioning-in-public-spaces-and-buildings

Artykuł ukazał się w czasopiśmie "Służby Utrzymania Ruchu" nr 6(86)/2020.

partnerzy
 • EURO Pro Group
 • Elesa Ganter
 • GT85
 • FESTO
 • Hansford Sesnsors
 • Conrad
 • MADevice
 • Sternet
 • ISL
 • Protekt
 • Ingersoll Rand
 • Flir
 • Expo Silesia
 • Exxon Mobil
 • ZETO
 • Habasit
 • Apator
 • HI VIB
 • Lean Action Plan
 • CC JENSEN
 • Parker Hanifin
 • Amargo
 • Queris
 • Cert Partner
 • EMTSystems
 • Hormann
 • Cantoni
 • Albeco
 • Pilz
 • Elokon
 • Lobo Solutions
 • Optibelt
 • Nowimex
 • Rittal
 • Tubes
 • Efaflex
 • Colt International
 • Staubli
 • Ecol
 • Elmodis
 • NTN SNR
 • VIMS
 • SEW Eurodrive
 • Schmersal
 • Berendsen
 • HF Inverter
 • TQM Soft
 • Tsubaki
 • BTC AG
 • Cold Jet
 • Pruftechnik Wibrem
 • Karcher
 • Heico
 • Lotos Oil
 • AS Instrument
 • NSK
 • IGUS
 • TEST Systemy Uszczelniajace
 • ABUS
 • Tribotec
 • Finder
 • BalticBerg
 • Orlen Oil
 • SSI Schaefer
ZNAJDŹ NAS: