wydarzenia w branży
Więcej wydarzeń w branży

XI Ogólnopolski Kongres Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance

Rozpoczęły się prace nad XI edycją Ogólnopolskiego Kongresu Służb Utrzymania Ruchu 2016. W nadchodzącej edycji przygotowaliśmy dla naszych Partnerów oraz uczestników wyjątkową formułę spotkania. Skoncentrujemy się na osiąganiu poziomu "zero awarii" w utrzymaniu ruchu poprzez strategiczne zaplanowanie 5 poziomów doskonałości. Ponadto już po raz drugi w historii wręczymy nagrody redakcji dla Rzetelnych Partnerów - godnych polecenia dostawców produktów i usług dla branży UR. Zapraszamy Państwa do budowania relacji biznesowych z potencjalnymi klientami w ramach najbardziej rozpoznawalnej imprezy w branży maintenance.

Dlaczego warto wziąć udział w Kongresie: 

Szerokie dotarcie:

• Precyzyjnie dobrana grupa odbiorców – wszyscy uczestnicy na co dzień realnie odpowiadają za UR, mają również decydujący wpływ na dobór rozwiązań i zakup produktów.

• Źródło rynkowej wiedzy – uczestnicy przyjeżdżają w poszukiwaniu nowych rozwiązań produktowych i technologicznych – z wyników naszego badania wynika, że uczestnicy preferują analizę nowinek produktowych i technologicznych w formie kongresowej w porównaniu do formuły targowej. Cenią sobie możliwość wymiany opinii z kolegami
„po fachu” – czego jednoznacznie brakuje im w trakcie imprez targowych.

• Wysoka skuteczność prezentowanej oferty – siła marketingowa Kongresu wynika z bezpośredniego dotarcia produktu/usługi oraz marki do osób decyzyjnych w cyklu wykładów – prelekcje i dyskusje eksperckie. W trakcie spotkania zaplanowaliśmy również moderowaną przerwę kawową w trakcie której zaprosimy Państwa do dyskusji i prezentacji korzyści Państwa rozwiązań. Przełoży się to na wyższą rozpoznawalność firmy wśród uczestników.

• Konsultacje i rozmowy biznesowe - Kreujemy atmosferę do nieformalnych rozmów i wymiany doświadczeń. Wieczorny bankiet wraz z Galą Brand SUR, dwa dni obrad oraz rywalizacja sportowa to wstęp do kuluarowych rozmów
z przyszłymi klientami.

 

Poziom 1 - Maintenance biznesem

Cele, wartości

• Jak zarządzać zmianą czyli konsekwencje tego, że zmiana ze stanu przejściowego stała się stanem normalnym i trwałym?
• Przełożenie strategii utrzymania ruchu na działania taktyczne i operacyjne w obszarze utrzymania ruchu
• W jaki sposób zbudować sprawnie działający i zmotywowany zespół specjalistów utrzymania ruchu?
Budowa „technicznego kapitału intelektualnego” na trudnym polu utrzymanie ruchu – produkcja.
• Ustalanie i weryfikacja celów utrzymania ruchu na poziomie działu i pracowników

Planowanie, harmonogramowanie, priorytety

• Kiedy zdecydować się na radykalną zmianę sposobu planowania i harmonogramowania prac w utrzymaniu ruchu, a kiedy na
wdrożenie procedur doskonalenia jednostkowych procesów? – katalog konkretnych rozwiązań menedżerskich.
• Dynamiczne otoczenie produkcyjne wymaga ciągłej obserwacji i umiejętności szybkiej aktualizacji przyjętego planu
działania. Krok po kroku pokazujemy jak w szybko zmieniającym się środowisku stosować „planowanie kroczące”
etapowej aktualizacji danych z zachowaniem stałego horyzontu planowania.
• W jaki sposób generować tygodniowy, cykliczny harmonogram prac remontowych/eksploatacyjnych o dużej ilości
przezbrojeń zwiększając zdolności produkcyjne?

Systemy zarządzania

• Prawo przekory – wdrażasz szybkie i krytyczne zmiany dla organizacji utrzymania ruchu, oczekujesz wsparcia i zaangażowania,
a trafiasz na opór pracowników. Sprytne sposoby radzenia sobie z marazmem i brakiem wiary współpracowników.
• Jak skutecznie zacząć, aby szybko nie skończyć? – problem doboru ludzi do współpracy przy wprowadzaniu
nowych standardów pracy.
• Przyłap pracownika na… innowacyjności – sprawdzone techniki rozwoju i sterowania liderami zespołu w toku procesu
usprawniania utrzymania ruchu.
• Tracisz kontrolę nad zespołem na rzecz krytycznie nastawionej do Ciebie i firmy grupy pracowników? Motywacja do pracy
spadła? Zdradzimy w jaki sposób wyeliminować negatywne wpływy „masy krytycznej” oraz ujarzmić grupę pracowniczą?

 

Poziom 2 - Maintenance strategią

Prewencja, predykcja

• Jak przygotować plan prewencji dostosowany do specyficznych potrzeb organizacji oraz zorganizować pracę
działu technicznego?
• Zastosowanie statystyki jako jednego z elementów predictive – jakie zmienne można poddać statystyce,
jak wyciągać właściwe wnioski?
• Przewidzieć awarię – najlepsze praktyki wdrażania predykcyjnego utrzymania ruchu
– ocena stanu maszyny
– częstotliwość przeglądów
– bazy danych o awarii
– właściwe katalogowanie wyników przeglądów
– obserwacja trendów
– sposoby osadzenia wyników predykcji w prewencyjnym UR

KPI’s, autonomiczne utrzymanie ruchu

• Strategia doboru i pozyskiwania właściwych wskaźników efektywności utrzymania ruchu; szkolenie specjalistów UR
z zakresu wykorzystywania KPI’s
• Jak zarządzać wiedzą na tematu stanu technicznego maszyn i urządzeń parku maszynowego by nie zniknęła
wraz z odejściem doświadczonego mechanika czy inżyniera utrzymania ruchu?
• W jaki sposób wdrożyć i utrzymać autonomiczne utrzymanie ruchu? System AM/5S, techniki wizualizacji,
plany szkolenia i budowania zaangażowania operatorów

 

Poziom 3 - Maintenance integracją niezawodności

Strategie niezawodnościowe i ulepszenia (TPM, RCM, Kaizen)

• Jak zaprojektować system kaizen, tak aby operatorzy zgłaszali przez niego usprawnienia w zakresie obsługi maszyn,
a usprawnienia systematycznie były wdrażane?
• Czynniki sukcesu wdrożenia TPM i Proactive Maintenance – jak osiągnąć to samo w mojej organizacji?
• Jaka jest rola systemu 5S we wdrażaniu TPM? Najczęściej popełniane błędy we wdrożeniach 5S
• Metodologia 7 pytań RCM
– funkcja instalacji/maszyny
– utrata funkcji w momencie uszkodzenia
– przyczyna utraty funkcji/przyczyna uszkodzenia
– koszty remontu korekcyjnego
– konsekwencje uszkodzenia i ich wpływ w różnych aspektach
– wdrożenie działań prewencyjnych i predykcyjnych celem wyeliminowania ryzyka pojawienia się uszkodzenia

 

Poziom 4 - Maintenance doskonaleniem

Analiza przyczyn źródłowych RCFA: symptomy awarii, usterki, błędy

• Jak krok po kroku wdrożyć procedurę sporządzania analiz źródłowych przyczyn uszkodzeń (RCFA) –
sprawdzone rozwiązania
• Jak w praktyce korzystać z narzędzi analitycznych w kierowaniu utrzymaniem ruchu, rozwiązywaniu
problemów eksploatacyjnych, niezawodnościowych i zarządzaniu zmianami?
• Połączenie raportów A3 z RCFA. Jak skutecznie wykorzystać zagregowane dane i zapobiegać awariom maszyn?
• Benchmarking RCFA, analizy krytyczności maszyn i systemów na przykładzie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych.

 

Poziom 5 - Maintenance inwestycją

Asset Management: optymalizacja efektywności

• Jakie efekty i profity daje skuteczna centralizacja zarządzania majątkiem technicznym przedsiębiorstwa?
• Jak wpłynąć na utrzymanie majątku technicznego? Sprawdzone sposoby na wydłużenie cyklu życia,
wydajności maszyn oraz zmniejszenia poboru energii.
• Przegląd systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym i praktyk utrzymania ruchu w poszukiwaniu
potencjału do poprawy efektywności i oszczędności
• Jak ograniczyć marnotrawstwo od kilku do kilkunastu procent wydajności operacyjnej w wyniku
awaryjności systemów technicznych?
• Optymalizacja kosztów związanych z gospodarką remontową i modernizacyjną krok po kroku

 

Do udziału w kongresie zapraszamy następujących uczestników:

• dyrektorów i kierowników UR
• dyrektorów ds. inwestycji
• dyrektorów i kierowników produkcji
• dyrektorów i kierowników technicznych
• prezesów i członków zarządów firm produkcyjnych
• kierowników ds. remontów
• koordynatorów UR
• inżynierów UR
• szefów UR
• głównych mechaników
• specjalistów ds. mechanicznych

Kategorie: Automatyka i mechanika, Bezpieczeństwo i higiena, Diagnostyka i media, Energetyka i ochrona środowiska, Hydraulika i pneumatyka, IT i ICT, Logistyka produkcji, Oleje i środki smarne, Robotyka i sterowanie, Zarządzanie, HR i szkolenia

pozostałe wydarzenia w branży
najpopularniejsze
Redakcja:
Aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich
treści w serwisie zaloguj się bądź zarejestruj
Forum Media Polska
FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Tel. 061 66 83 116