Misja

Studia przypadków, praktyczne porady i trafnie dobrana tematyka czasopisma to efekt współpracy z ekspertami, praktykami, osobami na co dzień odpowiedzialnymi za organizację działów utrzymania ruchu, zarządzanie produkcją oraz parkiem maszynowym.

W czasopiśmie "Służby Utrzymania Ruchu" udzielamy odpowiedzi m.in. na pytania: Gdzie szukać rozwiązań w optymalizacji kosztów? W które rozwiązania diagnozujące warto inwestować? Jak zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa pracy? Jak wdrażać wytyczne znowelizowanych dyrektyw oraz jak przygotować się do kontroli UDT i PIP?

Czasopismo publikuje co roku „Casebook dla przemysłu” oraz „Przewodnik Szefa Utrzymania Ruchu”. W portfolio tytułu znajdują się również dwa doceniane przez branżę, prestiżowe cykliczne wydarzenia: Ogólnopolski Kongres Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance (www.kongres-sur.pl) oraz jesienne Ogólnopolskie Szkolenie Służb Utrzymania Ruchu (www.szkolenie-sur.pl).

 

DZIAŁY CZASOPISMA:

Temat numeru, Raport - szczegółowa analiza wybranego zagadnienia z zakresu utrzymania ruchu, Koncepcje, Prewencja, Eksploatacja, Technologie, Obiekt i media, Akademia Produkcji, Zarządzanie ludźmi, Dodatek specjalny - dodatek tematyczny jako integralna część gazety.

CHARAKTER:

Czasopismo o charakterze informacyjnym, przeznaczone dla kadry kierowniczej i dyrektorów odpowiedzialnych m.in. za inwestycje, gospodarkę remontową, procesy produkcji, utrzymanie ruchu, a także obsługę techniczną infrastruktury zakładów produkcyjnych.


Objętość: 100 stron,

Zasięg: ogólnopolski,

Nakład: 4 tys. egzemplarzy.

 

Redakcja:
Aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich
treści w serwisie zaloguj się bądź zarejestruj
Forum Media Polska
FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Tel. 061 66 83 116