Jak kraje radzą sobie z COVID-19?

Lżejsze i celowe blokady w celu walki z drugą falą zakażeń Covid-19 będą czynnikiem hamującym tempo poprawy sytuacji gospodarczej. Ekonomiści Euler Hermes prognozują na 2020 rok spadek globalnego PKB o -4,7%, po którym powinien nastąpić wzrost na poziomie +4,8% w 2021.

2020-08-04 10:09:44

Od kwietnia 2020, gospodarka światowa funkcjonuje wykorzystując 70%–80% swoich możliwości. Spowolnienie w mniejszym stopniu utrzyma się do ostatniego kwartału 2020 roku, czego powodem będą ograniczenia (lockdowns) w celu zwalczania nowych ognisk choroby oraz utrzymywane w mocy ograniczenia sanitarne. Aktualne prognozy mówią, że powrót światowej gospodarki do poziomu sprzed kryzysu może nastąpić dopiero pod koniec 2021 roku. Kluczowe dla oceny wielkości szoku dla gospodarki będzie jednak podejście do zagrożeń związanych z drugą falą pandemii. Najistotniejsze pod tym względem kraje to Brazylia, Meksyk, USA, Indie, Indonezja, Wielka Brytania oraz RPA – kraje szczególnie narażone na ryzyko ponownego wybuchu epidemii i przedwczesnego ponownego otwarcia gospodarki.

Wartość pieniężnych i fiskalnych środków stymulujących w odpowiedzi na kryzys związany z pandemią Covid-19 przekroczył w 2020 roku 18 bilionów USD, co jest kwotą o 1,3 razy wyższą od PKB Chin. Jednak różny stopień wsparcia oznacza różne tempo powrotu do poprzedniej sytuacji. Opracowane przez Allianz i Euler Hermes wskaźniki stymulacji pieniężnej wykazują rekordowo wysoki poziom w USA, strefie euro oraz Wielkiej Brytanii. Z kolei Chiny są wciąż daleko od rekordowo wysokiego poziomu osiągniętego po kryzysie finansowym w 2009 roku. Wysokość wsparcia fiskalnego w skali świata sięgnęła od marca 2020 roku 10,4 bln USD (12% globalnego PKB) i odpowiadała 3%-18% PKB poszczególnych krajów. To, w połączeniu z zakresem automatycznych środków stabilizujących, będzie kształtować trajektorię przyszłego powrotu do normalności w poszczególnych krajach. Niemcy, Holandia, Szwajcaria oraz Austria prawdopodobnie powrócą do poprzedniej sytuacji szybciej, podczas gdy Japonia, USA, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy będą potrzebowały jeszcze większego wsparcia fiskalnego, rekompensującego słabość automatycznych środków stabilizujących. Przewidujemy, że poziom PKB sprzed kryzysu zostanie osiągnięty w Europie dopiero na przełomie 2022-2023, podczas gdy w Chinach i USA nastąpi to rok wcześniej – zależnie od tego, jak kraje poradzą sobie z drugą falą epidemii. Kluczowym pytaniem pozostaje kwestia dalszych środków wsparcia dla sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem, jakie będą stosowane do końca roku. Na skutek wzrostu wskaźnika niewypłacalności w drugiej połowie 2020 oraz w 2021 roku, na okres 2020-21 przewidujemy wzrost globalnej liczby upadłości firm o 35%.

Przepływy międzynarodowe w sektorze usług pozostaną przez dłuższy czas na obniżonym poziomie, dlatego światowy handel powinien powrócić do poziomu sprzed kryzysu dopiero w 2023 roku. Na 2020 rok przewidujemy spadek wymiany handlowej o -15%, na 2021 poprawę o +8%, a następnie na 2022 poprawę o +4,1%. Straty eksportowe (4,5 biliona USD w 2020) również ujawnią istotne asymetrie między poszczególnymi krajami i sektorami. Powrót do sytuacji sprzed pandemii potrwa znacznie dłużej w przypadku działalności usługowej (w przypadku usług związanych z podróżami i transportem będzie to 2023) w porównaniu z handlem towarami, który powinien powrócić do wcześniejszego poziomu przed końcem 2022 roku. Przewidujemy, że najbardziej ucierpi sektor energii (w tym paliwa kopalne; straty eksportowe w wysokości -733 mld USD), na kolejnych miejscach znajdzie się sektor metali (-420 mld USD) oraz usług dla producentów branży motoryzacyjnej (-270 mld USD).

Rynki „Pavlova” (przyp. tłum. – deser z kruchej bezy z miękkim środkiem z bitej śmietany/owoców) czyli charakteryzujące się się wysoką niestabilnością, zmiennością. Reagując na informacje dotyczące szeroko zakrojonej polityki pieniężnej i/lub fiskalnej, rynki często nadmiernie polegają na oczekiwaniu skuteczności wdrażanych polityk. Wciąż uważamy, że globalny kapitał jest wyceniany zbyt wysoko. Przewidujemy, że obligacje 10-letnie zakończą rok 2020 na poziomie -0,5%, zaś 10-letnie instrumenty UST na poziomie 1,0%, nieco powyżej obecnego poziomu.

Przewidujemy, że skutki kryzysu negatywnie wpłyną na wzrost PKB w średniej perspektywie. Obserwujemy przyspieszenie zjawiska przemiany spółek, banków i rynków pracy w zombie (przyp. - pozornie tylko dobre), pogłębianie ryzyka w sferze społecznej i politycznej, a także istotne straty pod względem spadku mocy produkcyjnych. W porównaniu z innymi gospodarkami rozwiniętymi, w perspektywie dziesięciu lat USA stracą prawdopodobnie -1 pkt procentowy, głównie z powodu istotnego zwiększenia długu publicznego. Choć w krótkiej perspektywie nie przewidujemy zmian w systemie funkcjonowania handlu (zmian lokalizacji/przenoszenia działalności do krajów macierzystych), to mało prawdopodobny jest powrót poziomu taryf sprzed kadencji prezydenta Trumpa, mimo zmniejszenia niepewności związanej z wymianą handlową między USA a Chinami po wyborach w USA.

Autorzy analizy:
LUDOVIC SUBRAN
Główny Ekonomista
ALEXIS GARATTI
Dyrektor Działu Analiz Ekonomicznych 
ERIC BARTHALON
Dyrektor Działu Analiz dot. Rynków Kapitałowych
ANA BOATA 
Dyrektor Działu Analiz Makroekonomicznych
MAXIME LEMERLE
Dyrektor Działu Analiz Sektorowych oraz Niewypłacalności
GEORGES DIB
Ekonomista ds. Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii i Portugalii
FRANÇOISE HUANG
Starszy Ekonomista ds. Regionu Azji i Pacyfiku
PATRICK KRIZAN
Starszy Ekonomista ds. Włoch i Grecji
MANFRED STAMER 
Starszy Ekonomista ds. Wschodzących Krajów Europejskich i Bliskiego Wschodu
KATHARINA UTERMÖHL
Starszy Ekonomista ds. Europy
SELIN OZYURT
Starszy Ekonomista ds. Francji i Afryki
JORDI BASCO CARRERA
Strateg ds. Instrumentów o Stałej Stopie Dochodu
LINA MANTHEY 
Strateg ds. Rynków Akcji

źródło: AKM multiAN PR

partnerzy
 • FESTO
 • Elokon
 • Lobo Solutions
 • Elesa Ganter
 • Ecol
 • Berendsen
 • Hansford Sesnsors
 • Hormann
 • Lotos Oil
 • Optibelt
 • Conrad
 • Staubli
 • ZETO
 • NSK
 • MADevice
 • Ingersoll Rand
 • HI VIB
 • Queris
 • Cantoni
 • HF Inverter
 • BTC AG
 • Tribotec
 • AS Instrument
 • SEW Eurodrive
 • Orlen Oil
 • ABUS
 • EURO Pro Group
 • Tubes
 • Amargo
 • BalticBerg
 • Rittal
 • Habasit
 • Expo Silesia
 • Elmodis
 • TEST Systemy Uszczelniajace
 • Cert Partner
 • TQM Soft
 • EMTSystems
 • Colt International
 • Lean Action Plan
 • Apator
 • Karcher
 • Tsubaki
 • GT85
 • VIMS
 • IGUS
 • Cold Jet
 • Nowimex
 • Pilz
 • NTN SNR
 • Efaflex
 • Exxon Mobil
 • Albeco
 • Flir
 • Sternet
 • Protekt
 • Schmersal
 • ISL
 • Parker Hanifin
 • CC JENSEN
 • Pruftechnik Wibrem
 • SSI Schaefer
 • Heico
 • Finder
ZNAJDŹ NAS: