komentarze
Więcej komentarzy

Jaka jest rola systemu 5S we wdrażaniu TPM?

Co to jest 5S?

5S: 1 – selekcja/sortowanie, 2 – systematyka, 3 – sprzątanie, 4 – standaryzacja, 5 – samodyscyplina/samodoskonalenie. To jeden z podstawowych narzędzi Lean Management. 5S to przede wszystkim dbanie o czystość, porządek i dobra organizacja miejsca pracy, co ma zasadniczy wpływ na produktywność, stabilność procesów oraz wyeliminowanie strat. Uczy także pracowników dyscypliny niezbędnej do utrzymania standardów. Zasady 5S nawiązują do filozofii postępowania Japończyków w życiu codziennym. Jako narzędzie 5S zaczęło być wdrażane w japońskich firmach po II wojnie światowej.

Nie ma Total Productive Maintenance (całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn) bez 5S! To 5S pomoże nam w ograniczeniu sześciu wielkich strat w TPM związanych z awariami, przezbrojeniami, przygotowaniem urządzeń do pracy, pracą maszyn na zwolnionych obrotach, mikroprzestojami, brakami jakościowymi i odpadami produkcyjnymi poprzez:

• Stworzenie czystego, uporządkowanego i bezpiecznego miejsca pracy.

• Poprawę jakości produktów i usług dzięki m.in. zmniejszeniu liczby popełnianych błędów i ograniczeniu zanieczyszczeń.

• Wzrost produktywności m.in. poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie czynności niedodających wartości oraz lepszej dostępności narzędzi i informacji niezbędnych do pracy.

• Umożliwienie pracownikom wniesienia wkładu w kształtowanie swego miejsca pracy, co zwiększa ich zaangażowanie oraz wzmacnia ich identyfikację z organizacją.

• Zmniejszenie stresu i frustracji pracowników powodowanych m.in. bałaganem i/lub brakiem narzędzi do pracy.

• Lepszą widoczność problemów, a przez to możliwość szybszego ich zauważenia i rozwiązania.

• Stworzenie tzw. wizualnych miejsc pracy (visual work area) wspierających jedną z ważnych zasad TPM mówiącą o tym, że żadne defekty i problemy nie powinny być ukrywane.

Komentarza udziela:

Adam Baśkiewicz

Dyrektor Generalny Grupy Foliarex

Kategorie: Logistyka produkcji

pozostałe komentarze
najpopularniejsze
Redakcja:
Aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich
treści w serwisie zaloguj się bądź zarejestruj
Forum Media Polska
FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Tel. 061 66 83 116