komentarze
Więcej komentarzy

Jakie problemy ze smarowaniem maszyn pojawiają się najczęściej w zakładach produkcyjnych?

Jak je rozwiązać?

W naszej ponad 25-letniej praktyce serwisowej spotykaliśmy się z wieloma problemami związanymi ze smarowaniem. Nieustannie przekonujemy, że zorganizowanie sprawnie działającej gospodarki smarowniczej aktywnie wspierającej utrzymanie ruchu zakładu przyczynia się do realnych korzyści ekonomicznych przedsiębiorstwa poprzez zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieplanowanych postojów. Warto mieć świadomość, że poprawne smarowanie elementów maszyn i urządzeń jest jednym z najważniejszych zabiegów konserwacyjnych w zakresie zadań związanych z utrzymaniem ruchu. Klienci doceniają właściwe zarządzanie gospodarką magazynową, racjonalizację zużycia środków smarnych i wydłużenie okresów użytkowania olejów w urządzeniach, gdyż przekładają się one bezpośrednio na zysk ekonomiczny całego przedsiębiorstwa.

Możliwe jest wydłużenie życia olejów i maszyn, ograniczając, a nawet eliminując zbędne wymiany środków smarnych, poprzez monitoring zanieczyszczeń zawartych w oleju oraz produktów zużycia podzespołów. Badając regularnie olej lub smar w wyspecjalizowanym laboratorium możemy śledzić trendy w pogarszaniu się ich właściwości. Pozwala to na wczesne wykrycie niepożądanych zmian, jeszcze zanim nastąpi awaria i kosztowny postój urządzenia. Pozwala również, na natychmiastową reakcję na inne nieprawidłowości stanu oleju czy smarowania, które mogą wystąpić niespodziewanie przy zmienionych warunkach pracy samego urządzenia lub po zastosowaniu nowego środka smarnego o nieco innych właściwościach.

Komentarza udziela:

Wojciech Majka

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający w Ecol Sp. z o.o, Rybnik

Kategorie: Oleje i środki smarne

pozostałe komentarze
najpopularniejsze
Redakcja:
Aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich
treści w serwisie zaloguj się bądź zarejestruj
Forum Media Polska
FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Tel. 061 66 83 116