komentarze
Więcej komentarzy

Jakie znaczenie w sterowaniu procesami technologicznymi mają systemy SCADA?

Czy warto inwestować w systemy SCADA?

Wykorzystywanie oprogramowania klasy SCADA (z ang. Supervisory Control And Data Acguisition) stało się standardem. Rozwiązania te spotyka się w niemal każdej branży, w górnictwie, hutnictwie, gazownictwie, energetyce, rafineriach, oczyszczalniach ścieków, zakładach utylizacji, przemyśle spożywczym, paszowym, chemicznym, ceramice budowlanej, a nawet na magazynach. Na całym świecie producenci stoją przed rosnącymi wyzwaniami dotyczącymi kontroli kosztów, wydajności, jakości i wpływu na środowisko naturalne oraz przed coraz większymi wymaganiami rynku w zakresie elastyczności, dostosowania produktów do potrzeb klienta i krótszego czasu dostawy. Spełnienie tych oczekiwań wiąże się w coraz większym stopniu ze stosowaniem robotyzacji i automatyzacji.

Funkcje realizowane przez oprogramowanie klasy SCADA umożliwia pełną wizualizację na ekranie lub ekranach monitorów procesu technologicznego, stanu elementów sterujących i wykonawczych oraz kontrolę procesu sterowania poprzez nastawianie i zmianę parametrów procesu. Kolejną bardzo ważną funkcją oprogramowania SCADA jest możliwość alarmowania operatora o anomaliach w procesie technologicznym, o stanach alarmowych i awaryjnych. System będzie cały czas gromadził dane na temat kontrolowanych parametrów procesu oraz stanów alarmowych i awaryjnych.

Czy warto inwestować w systemy SCADA?

Systemy tego typu niestety kosztują. Jednak znacząco poprawiają bezpieczeństwo pracy, zwiększają jakość wyrobów i powtarzalność produkcji oraz współczynnik wykorzystania sprzętu OEE, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie potencjału produkcyjnego.

Komentarza udziela:
Janusz Pieklik
Business Global Consulting Polska Sp. z o.o.

Kategorie: Bezpieczeństwo i higiena, IT i ICT

pozostałe komentarze
najpopularniejsze
Redakcja:
Aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich
treści w serwisie zaloguj się bądź zarejestruj
Forum Media Polska
FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Tel. 061 66 83 116