Katalog firm
ZMIEŃ KATEGORIĘ:

Komtech Sp. z o.o.

Komtech Sp. z o.o. ma ponad 27-letnie doświadczenie na rynku rozwiązań w branży IT a rozwiązania, które proponujemy dla przemysłu obecne są na rynku od kilkunastu lat będąc przez ten okres rozwijane i modyfikowane tak, by spełniać oczekiwania Klientów z różnych branż i by móc sprostać wymaganiom stawianym przez normy zapewnienia jakości. Posiadamy osobny dział (BU Remonty/Produkcja), który specjalizuje się w tematyce remontowej oraz produkcyjnej i jest jednym z głównych kierunków rozwoju na najbliższe lata. Oprócz rozwiązań dedykowanych dla Działów Produkcji, Działów Technicznych oraz Służb Utrzymania Ruchu oferujemy naszym Klientom wiedzę i doświadczenie Pracowników w tym zakresie.

Firma zdobyła wyróżnienie za System wspomagający zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu – KMS Maintenance (PREKON) w XVII edycji Medalu Europejskiego oraz uzyskała tytułu Laureata w kategorii QI Product. Ponadto spółka posiada wdrożone procedury Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2008. Komtech Sp. z o.o. bierze czynny udział w programie Rzetelna Firma, co świadczy, że popiera etyczne prowadzenie działalności gospodarczej.

W swojej ofercie posiadamy m.in. rozwiązania:

1. KPS RCPMiDP (Rejestracja Czasu Pracy Maszyn i Danych Produkcyjnych) jest systemem klasy MES, który wspomaga bieżącą działalność kadry kierowniczej odpowiedzialnej za prawidłowe wykorzystanie czasu pracy maszyn i urządzeń, nastawione na poprawę wydajności i zyskowności poprzez minimalizowanie czasu przestojów na produkcji. System jest narzędziem zbierającym dane produkcyjne w czasie rzeczywistym. Umożliwia analizę procesu realizacji produkcji od momentu zaplanowania, poprzez wykonanie i kontrolę zaplanowanych zleceń, kończąc na dostarczeniu danych umożliwiających wyliczenie współczynnika OEE.

Elastyczny system wprowadzania danych, przygotowany wspólnie z użytkownikami, pozwala na zasilanie systemu niezależnymi sposobami:

 • manualny – dedykowany dla maszyn/linii niewyposażonych w urządzenia pomiarowe, gdzie wszystkie informacje wprowadzane są przez Operatora za pośrednictwem interfejsu Systemu KPS RCPMiDP
 • automatyczny – dedykowany dla nowoczesnych maszyn/linii, gdzie dane analizowane przez system pobierane są ze sterowników lub olicznikowania i poprzez koncentrator przekazywane do Systemu KPS RCPMiDP celem dalszej obróbki i wizualizacji
 • półautomatyczny – stanowiący uzupełnienie modelu automatycznego, gdzie dane pobrane automatycznie są uzupełniane przez operatora urządzeń/linii za pośrednictwem interfejsu Systemu KPS RCPMiDP

Istnieje możliwość integracji KPS RCPMiDP z innymi systemami służącymi do zbierania danych i zarządzania produkcją, jeżeli takie już funkcjonują. Integracja z systemami klasy ERP umożliwia automatyczny import i nadzór nad realizacją zleceń, których źródłem są systemy takie jak np. SAP.

Kluczowe korzyści wdrożenia systemu KPS RCPMiDP:

 • kontrola efektywnego czasu pracy maszyn, urządzeń i ich operatorów
 • kontrola postojów planowanych
 • redukcja czasu postojów nieplanowanych, czasu przezbrajania i ustawiania maszyn i urządzeń
 • monitoring stanu maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych, ilości wadliwych produktów
 • wyliczanie wskaźników wchodzących w skład wskaźnika OEE: dostępności, wykorzystania i jakości produkcji tj. Ilości wyprodukowanej, ilości do wyprodukowania, prognozie zakończenia zlecenia produkcyjnego
 • informacje o czasie pracy, przestojach, mikroprzestojach, wydajności oraz wielkości produkcji
 • informacje o obsadzie operatorów maszyn
 • redukcja czasu przygotowania analiz, raportów
 • zwiększenie skuteczności działań operatorów
 • kontrola i minimalizacja przestojów linii
 • wsparcie dla systemów normatywnych (ISO, GMP, TPM) oraz dla audytów jakościowych
 • kontrola i minimalizacja przestojów linii
 • automatyczny obieg informacji Produkcja – Utrzymanie Ruchu

2. KMS Maintenance jest systemem klasy CMMS, który pozwala zautomatyzować prace związane z zarządzaniem elementami infrastruktury technicznej, obsługą procesu awarii, prowadzeniem przeglądów i konserwacji czy też wyliczaniem i raportowaniem statystyk tj. współczynniki MTTR, OEE, MTBF.

Celem Systemu KMS Maintenance, jest obsługa wszystkich szczegółów związanych z nadzorowaniem prac remontowo-konserwacyjnych obiektów takich jak: maszyny, urządzenia, gniazda produkcyjne, linie produkcyjne, budynki, instalacje, infrastruktura, stałe/ruchome zespoły oraz zarządzanie magazynem (magazynami) podręcznym części zamiennych, materiałów konserwacyjnych i eksploatacyjnych. System usprawnia procesy planowania, ewidencji i rozliczania prac konserwacyjno-remontowych maszyn i urządzeń od momentu ich zainstalowania poprzez wszystkie cykle przeglądów okresowych i remontów aż do momentu wycofania urządzenia z eksploatacji. Umożliwia analizy awaryjności poszczególnych urządzeń oraz kosztów przeglądów i napraw w różnych przekrojach za dowolne przedziały czasu. Prowadzona jest dokumentacja czynności remontowych, kalibracyjnych i konserwacyjnych.

Rozwiązanie spełnia wymagania formalne stawiane przez dokumentacją procesów produkcyjnych i kontrolnych (ISO, GMP, HACCP, BRC). Cechuje się dużą elastycznością i funkcjonalnością przy jednoczesnym zachowaniu prostoty obsługi dla użytkownika końcowego.

Posiada wiele wbudowanych narzędzi wykorzystywanych na co dzień przez Działy Techniczne, tj. prowadzenie magazynków wydziałowych, dokumentacji technicznej powiązanej z obiektami, wyposażenie Pracowników, aparatura kontrolno-pomiarowa, narzędzia wspomagające proces obsługi zamówień i zapotrzebowań, śledzenie kosztów utrzymania ruchu (budżetowanie) czy też generator raportów wraz z zestawem gotowych raportów wykorzystywanych przez Służby UR.

Kluczowe korzyści wdrożenia systemu KMS Maintenance: 

 • zintegrowanie w jednym systemie całej infrastruktury przedsiębiorstwa
 • informacja o jakości eksploatowanych maszyn/urządzeń i opłacalności ich użytkowania/dalszych napraw
 • dostęp i automatyczny obieg dokumentacji do maszyn/urządzeń/obiektów
 • utrzymanie pełnej kontroli nad wszystkimi pracami prowadzonymi w obiektach
 • optymalizacja budżetu na cele związane z eksploatacja i utrzymaniem ruchu
 • optymalizacja oraz kontrola stopnia wykorzystania Pracowników (harmonogramowanie, możliwość tworzenia przeglądów wzorcowych, w których ujęte są informacje ilościowe dot. czasu trwania, materiałów eksploatacyjnych, itd.)
 • zwiększenie skuteczności działań grupy remontowej
 • planowanie prac remontowych w oparciu o zużycie i stan techniczny urządzeń, co zapewni optymalną ich konserwację
 • nadzór nad awariami, minimalizacja przestojów
 • wsparcie działalności prewencyjnej w zakresie planowania przeglądów i remontów maszyn/urządzeń/obiektów
 • racjonalne gospodarowaniem magazynem części zamiennych (w tym zminimalizowanie stanów magazynowych - krok w kierunku dostaw na czas)
 • generowania raportów pod bieżące potrzeby oraz tworzenie innych nietypowych zestawień analitycznych

Rozwiązania uzupełniające do systemu KMS Maintenance:

 1. WEB KMS-ZA (Zgłaszanie Awarii) – daje możliwość zgłaszania awarii i zleceń planowanych na produkcji wraz ze śledzeniem ich statusu oraz zgłaszania zapotrzebowań materiałowych.
 2. KMS-AKP (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa) - jest opcjonalnym modułem przeznaczonym dla firm, które prowadzą szeroko pojmowaną gospodarkę narzędziami pomiarowymi i aparaturą kontrolno–pomiarową oraz zobligowane są do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, bieżącej kontroli stanu technicznego i legalizacji posiadanych urządzeń i aparatur.
 3. KPS RCPMiDP (Rejestracja Czasu Pracy Maszyn i Danych Produkcyjnych) - informacje z KPS RCPMiDP pozwalają m.in. na generowanie przeglądów okresowych w systemie KMS Maintenance na podstawie czasu pracy maszyny czy wielkości produkcji.
Komtech Sp. z o.o.

Adres:

ul. Rynek 10, 26-600 Radom

Branża:

Informatyka

Telefon:

48 33 111 00

Fax:

48 33 111 02

E-mail:

komtech@komtech.pl

www:

http://www.komtech.pl

Zobacz kolejną firmę
Redakcja:
Aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich
treści w serwisie zaloguj się bądź zarejestruj
Forum Media Polska
FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Tel. 061 66 83 116