Dobry wybór dla poprawy bezpieczeństwa. System Lockout Tagout on-line

W 2014 r. został uruchomiony pierwszy w Polsce i Europie serwis internetowy e-loto.pl dostarczający pełne wsparcie w zakresie systemu blokowania i oznaczania maszyn Lockout Tagout (LOTO).

2014-06-18 09:38:09

W 2014 r. został uruchomiony pierwszy w Polsce i Europie serwis internetowy e-loto.pl dostarczający pełne wsparcie w zakresie systemu blokowania i oznaczania maszyn Lockout Tagout (LOTO). System e-loto.pl to kompleksowe narzędzie wspomagające wprowadzenie systemu bezpiecznej organizacji pracy w przedsiębiorstwach. E-loto.pl zapewnia fachową wiedzę dla przedsiębiorstw z zakresu LOTO i BHP i udostępnia wzory dokumentacji LOTO oraz gotowe szkolenia dla pracowników, przy zachowaniu niskiego poziomu kosztów wdrożenia tego systemu bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo pracowników w trakcie pracy, szczególnie w zakładach przemysłowych, jest jednym z najważniejszych celów służb BHP i Utrzymania Ruchu. Obecnie świadomość zwiększania poziomu bezpieczeństwa pracy nie występuje już tylko w dużych międzynarodowych koncernach, ale także w wielu polskich przedsiębiorstwach. Dążenie do celu „ZERO WYPADKÓW” nie jest jedynie hasłem, ale rzeczywiście realizowanym celem przedsiębiorstw, poprzez wprowadzanie wielu działań organizacyjnych, szkoleń i ogólnie prewencji. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28-03-2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, przedsiębiorstwa są zobligowane do wdrożenia systemów bezpieczeństwa pracy, a wdrożenie systemu Lockout Tagout jest bardzo dobrym rozwiązaniem umożliwiającym spełnienie wytycznych tego Rozporządzenia. Również wdrożenie ISO 18001 jest ważnym elementem poprawiającym jakość bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, a jednym z elementów koniecznych do uzyskania certyfikacji jest właśnie system Lockout Tagout.

System Lockout Tagout (LOTO) to grupa rozwiązań umożliwiających odpowiednią kontrolę nad maszynami i instalacjami w czasie prowadzonych prac związanych z serwisem i utrzymaniem ruchu. Często system ten określany jest mianem Standardu „Izolacji Energii” lub „procesem kontroli niebezpiecznej energii”, ale zawsze nadrzędnym celem jest osiągnięcie tzw. stanu zerowej energii na maszynach podlegających serwisowi czy remontowi.
System LOTO jest także rozwiązaniem pozwalającym ustandaryzować proces komunikacji pomiędzy różnymi grupami pracowników w zakładzie np. pomiędzy działem produkcji, technologią, utrzymaniem ruchu. Pozwala także lepiej kontrolować prace prowadzone przez serwisy zewnętrzne. Ogólna zasada działania systemu LOTO polega na zabezpieczeniu odpowiednim sprzętem maszyny przed jej przypadkowym uruchomieniem oraz oznaczenie tej maszyny informujące o zastosowaniu takiego zabezpieczenia.

Z badań niezależnych jednostek analizujących przyczyny wypadków w pracy wynika, że wiele z nich ma miejsce w szczególnych sytuacjach związanych z obsługą lub naprawą maszyn w zakładach produkcyjnych. W związku z powyższym, rosną wymagania dotyczące poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach także w Polsce i wprowadzane są coraz bardziej usystematyzowane przepisy zwiększające bezpieczeństwo pracowników produkcyjnych, jak i służb utrzymania ruchu. Standard Izolacji Energii Lockout Tagout, pozwala właśnie w kompleksowy sposób wprowadzić procedury kontroli i zabezpieczania energii zasilających maszyny na czas wykonywanych na nich prac obsługi czy serwisu.

Wprowadzenie kompleksowego systemu poprawy bezpieczeństwa, w tym Lockout Tagout, wymaga od osób wdrażających ten system odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz prostych, ale skutecznych narzędzi. Niestety do tej pory w wielu przypadkach wiedza zdobywana była w sposób uczenia się na własnych błędach lub korzystano ze wsparcia nielicznych firm wyspecjalizowanych we wdrożeniach Lockout Tagout. Brak skutecznego dostępu do podstawowej wiedzy oraz wysokie koszty pełnych usług wdrożeniowych były powodem, wprowadzania systemu LOTO w okrojonym zakresie lub w ogóle nieprawidłowo. Należy podkreślić, że najważniejszymi elementami dobrze wdrożonego Standardu LOTO jest poprawna dokumentacja systemu i działań dla pracowników, a także pełny program szkoleń. Końcowym elementem jest wprowadzenie do zakładu odpowiedniego wyposażenia do blokowania maszyn.

Nasze doświadczenia w pracy w różnych branżach pozwoliły nam zebrać wszechstronną i pomocną wiedzę dla pracowników przedsiębiorstw wdrażających LOTO zarówno od strony dokumentacji, jak również w temacie szkoleń. Dlatego stworzyliśmy system on-line e-loto.pl (www.e-loto.pl), który udostępnia użytkownikom możliwość skorzystania z oprogramowania do wykonywania pełnej dokumentacji LOTO oraz skorzystania z pakietu szkoleń specjalnie dobranych do specyfiki tematu wdrożenia systemu LOTO. System umożliwia korzystanie z wielu szablonów dokumentów, dzięki czemu można dopasować odpowiedni dokument do potrzeb różnych przedsiębiorstw. E-loto.pl umożliwia także wykonanie dokumentacji instrukcji zabezpieczania maszyn bezpośrednio na hali produkcyjnej za pomocą np. tabletu, dzięki czemu można wygodnie sprawdzać dokumentację ze stanem faktycznym bezpośrednio w miejscu jej przeznaczenia. Do tej pory tego typu rozwiązanie oszczędzające czas i redukujące koszty wdrożenia było niedostępne i były to główne bariery skutecznego rozwijania systemów bezpiecznej organizacji prac.

Dzięki oprogramowaniu e-loto.pl pracownicy mają dostęp do aktualnych wzorów dokumentów, odpowiednich przepisów i wsparcia pracowników serwisu, co pomaga w pełni wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą maszyn i opracować wymagane dokumenty.

Innymi zidentyfikowanymi problemami przy wdrożeniach systemów LOTO był do tej pory brak profesjonalnych szkoleń w tym zakresie. Dostępne standardowe filmy video nie dawały możliwości zaprezentowania pracownikom korzyści, dlaczego warto postępować zgodnie z przepisami i zasadami LOTO. System e-loto.pl umożliwia przeprowadzanie szkoleń dla pracowników różnych działów firmy w dopasowanym zakresie Lockout Tagout.

Całe oprogramowanie e-loto.pl pozwala użytkownikom kompleksowo wdrożyć się i przygotować do wprowadzenia standardu LOTO w przedsiębiorstwie, a także pozwala wprowadzić kompleksowy program LOTO w ramach jednej aplikacji, dzięki czemu możliwe jest obniżenie kosztów wdrożenia takiego standardu. Oprogramowanie e-loto.pl oferuje pewność zgodności opracowanych dokumentów instrukcji maszynowych LOTO oraz procesu szkoleniowego pracowników zarówno z przepisami polskimi, jak również z międzynarodowym standardem OSHA.

Ostatnim z elementów całego procesu wdrożenia Systemu Lockout Tagout jest dobór odpowiednich narzędzi do blokowania maszyn. Tu także pojawiają się problemy z poprawnym zastosowaniem blokad, wyborem funkcjonowania systemu dopasowanego do organizacji prac w zakładzie, czy systemu kluczy do blokad. Ogromna różnorodność dostępnych narzędzi blokujących pozwala bardzo precyzyjnie standaryzować narzędzia, aby pracownicy posługiwali się kilkoma rodzajami zabezpieczeń możliwych do zastosowania na różnych maszynach. Wysoki poziom standaryzacji narzędzi blokujących można uzyskać dzięki wsparciu doradców zewnętrznych lub także za pomocą oprogramowaniae-loto.pl, gdzie użytkownicy mogą obejrzeć większość zabezpieczeń w wersji 3D. Przy okazji sprzętu do blokowania należy zwrócić szczególną uwagę na różnice w funkcjonalności różnych modeli wyposażenia i zwrócić uwagę na elementy podrabiane, które zaczęły być oferowane także na rynku polskim, ponieważ są one zwyczajnie niebezpieczne dla stosowania przez pracowników.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu – www.e-loto.pl Dla pierwszych 5 zarejestrowanych firm w serwisie, oferujemy możliwość gratisowego przetestowania oprogramowania przez 2 miesiące oraz promocyjne ceny e-usług.

SONVILLE Patrycja Puścian
www.sonville.pl
Tel.: +48 508 364 264
e-mail: sonville@sonville.pl

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.

GALERIA

partnerzy
 • SEW Eurodrive
 • Elmodis
 • Habasit
 • TEST Systemy Uszczelniajace
 • Cantoni
 • BalticBerg
 • Nowimex
 • Ecol
 • AS Instrument
 • Finder
 • Lean Action Plan
 • EURO Pro Group
 • ZETO
 • Elesa Ganter
 • Tsubaki
 • FESTO
 • Karcher
 • NTN SNR
 • Ingersoll Rand
 • Cold Jet
 • Lotos Oil
 • MADevice
 • Conrad
 • Lobo Solutions
 • EMTSystems
 • Pilz
 • SSI Schaefer
 • Expo Silesia
 • Heico
 • Apator
 • GT85
 • Schmersal
 • Rittal
 • HI VIB
 • CC JENSEN
 • ABUS
 • Elokon
 • Colt International
 • Pruftechnik Wibrem
 • Efaflex
 • VIMS
 • Cert Partner
 • Optibelt
 • Albeco
 • Flir
 • Hansford Sesnsors
 • Parker Hanifin
 • Tubes
 • ISL
 • TQM Soft
 • Tribotec
 • Sternet
 • Queris
 • BTC AG
 • Berendsen
 • Amargo
 • Hormann
 • Exxon Mobil
 • Protekt
 • Orlen Oil
 • HF Inverter
 • IGUS
 • Staubli
 • NSK
ZNAJDŹ NAS: