W kierunku nowoczesnych technologii – smary sulfonianowe HUTPLEX

Rynek smarów plastycznych oferuje szeroki asortyment produktów do różnych zastosowań. Jednymi z najnowocześniejszych smarów dostępnych na rynku są smary zagęszczane nadzasadowym sulfonianem wapnia. Smary sulfonianowe są szczególnym rodzajem smarów – posiadają doskonałe właściwości, w szczególności bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe. Z uwagi na ich cechy, mogą być stosowane jako smary wielofunkcyjne.

2020-08-05 09:26:08

W kierunku nowoczesnych technologii – smary sulfonianowe HUTPLEX

Rynek smarów plastycznych oferuje szeroki asortyment produktów do różnych zastosowań. Jednymi z najnowocześniejszych smarów dostępnych na rynku są smary zagęszczane nadzasadowym sulfonianem wapnia. Smary sulfonianowe są szczególnym rodzajem smarów – posiadają doskonałe właściwości, w szczególności bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe. Z uwagi na ich cechy, mogą być stosowane jako smary wielofunkcyjne.

Firma ORLEN OIL w swojej ofercie posiada serię smarów sulfonianowych: HUTPLEX WR o lepkości oleju bazowego 180 mm2/s oraz HUTPLEX HV o lepkości oleju bazowego 420 mm2/s.

Smary produkcji ORLEN OIL, poza typowymi własnościami smarów sulfonianowych, wyróżniają się wysoką adhezyjnością i doskonałą odpornością na działanie wody.

Smary serii HUTPLEX testowane były w różnych gałęziach przemysłu. Do testów w zastosowaniach hutniczych wybrany został smar HUTPLEX HV m.in. ze względu na lepkość oleju bazowego. Smar doskonale  sprawdził się w trudnych warunkach, jakie towarzyszą smarowaniu łożysk rolek stojakowych klatek walcowniczych. HUPLEX HV testowany był na wydziale walcowania rur przez 9 miesięcy, w temperaturze pracy ok. 120oC. W ciągu każdego z siedmiu cykli pracy, po którym łożysko było poddawane przeglądowi i konserwacji  nie było konieczności uzupełniania węzła tarcia smarem. Niewielki ubytek smaru w jednym cyklu pracy klatki spowodowany był wysoką stabilnością mechaniczną i termiczną smaru. Bardzo dobre właściwości uszczelniające, wysoka adhezja i odporność na działanie obecnej w procesie wody chłodniczej nie pogorszyły jakości smaru, dzięki czemu mógł on pracować dwukrotnie dłużej. Podczas testów nie zaobserwowano typowego dla innych produktów emulgowania i wymywania smaru.

Zastosowanie smaru HUTPLEX HV może pozwolić na ograniczenie liczby przestojów serwisowych oraz zmniejszenia konsumpcji smaru, a także zwiększenie bezpieczeństwa pracy, ze względu na zmniejszone ryzyko wycieków.

HUTPLEX HV był również testowany przez kilka miesięcy w zasuwach suwakowych stosowanych na gazociągach przesyłowych gazu ziemnego. Smar podczas testów prowadzonych w warunkach zimowych, poddawany był serii 50 operacji otwierania i zamykania zasuwy. Smar pracował w bezpośrednim narażeniu na działanie metanu, wody złożowej oraz siarkowodoru. Po rozkręceniu zasuwy zaobserwowano dużą ilość smaru w komorze oraz na zasuwie. HUTPLEX HV zapewnił skuteczne smarowanie i ochronę, w tym przeciwkorozyjną, wszystkich podzespołów, a jego duża adhezja nie pozwoliła na wymycie smaru z powierzchni.

Typowe własności smarów HUTPLEX przedstawiono w poniższej tabeli.

Właściwości

Metoda badania

Typowe wartości

Temperatura kroplenia [oC]

PN-ISO 2176

>300

Obciążenie zespawania [daN]

PN-76/C-04147

>608

Własności przeciwkorozyjne; metoda dynamiczna – woda słona

[punkty – stopnień skorodowania]

PN-ISO 11007

0-0

Odporność smarów na wymywanie wodą 79oC [%]

PN-ISO 11009

<3

Wcześniej smary sulfonianowe były wykorzystywane w niszowych zastosowaniach. Jednak wzrost wymagań w stosunku do smarów plastycznych spowodował rozszerzenie zakresu stosowalności tych smarów. Obecnie dział badań i rozwoju ORLEN OIL prowadzi prace nad poszerzeniem oferty smarów sulfonianowych o kolejne produkty, w tym przeznaczone do szczególnych zastosowań.


Autor: Maria Szurlej
Specjalista
Dział Badań i Rozwoju
ORLEN OIL Sp. z o.o


Artykuł sponsorowany ukazał się w czasopiśmie "Służby Utrzymania Ruchu" nr 4(84)/2020.

partnerzy
 • TEST Systemy Uszczelniajace
 • ISL
 • Finder
 • EMTSystems
 • NTN SNR
 • Hansford Sesnsors
 • TQM Soft
 • Colt International
 • Sternet
 • Heico
 • Pilz
 • Flir
 • Cold Jet
 • Orlen Oil
 • EURO Pro Group
 • Tubes
 • Karcher
 • Lean Action Plan
 • BTC AG
 • Queris
 • Apator
 • Exxon Mobil
 • Ecol
 • Parker Hanifin
 • Elesa Ganter
 • Nowimex
 • BalticBerg
 • IGUS
 • SEW Eurodrive
 • Elokon
 • Amargo
 • SSI Schaefer
 • Cantoni
 • Cert Partner
 • FESTO
 • Efaflex
 • NSK
 • Lotos Oil
 • Optibelt
 • AS Instrument
 • Tribotec
 • HI VIB
 • Ingersoll Rand
 • Expo Silesia
 • Pruftechnik Wibrem
 • VIMS
 • Staubli
 • Hormann
 • Albeco
 • Habasit
 • ZETO
 • Lobo Solutions
 • MADevice
 • Berendsen
 • GT85
 • HF Inverter
 • Rittal
 • CC JENSEN
 • ABUS
 • Conrad
 • Elmodis
 • Tsubaki
 • Schmersal
 • Protekt
ZNAJDŹ NAS: