Utrzymanie Ruchu 2.0. - relacja z IX Kongres PolMaintenance

Najlepsze praktyki są wypadkową najnowszych rozwiązań i narzędzi, przejrzystych standardów i procedur, sprawnej komunikacji, ale przede wszystkim zaangażowanych, posiadających know-how ludzi stanowiących koło zamachowe każdego sprawnego departamentu utrzymania ruchu to wnioski IX Ogólnopolskiego Kongresu Służb Utrzymania Ruchu Polmaintenance, który odbył się 21-22 maja w Ożarowie Mazowieckim.

2014-05-30 11:01:35

Dyrektorzy techniczni oraz służby utrzymania ruchu w dobie indywidualizacji produkcji, gdzie do czynników decydujących o konkurencyjności firmy, takich jak cena i jakość, dołączył lead time, poddawani są coraz silniejszej presji obniżania kosztów, optymalizacji procesów w celu realizacji założonych wskaźników OEE i minimalizacji awarii, przy jak najwyższych wskaźnikach bezpieczeństwa. W przypadku gdy w stereotypowym podejściu służby utrzymania ruchu postrzegane są jako koszt produkcyjny, wspomniane zadanie wydaje się podwójnie utrudnione. Jak przy takim podejściu przekonać zarząd o potrzebie inwestycji w nowoczesne rozwiązania IT, mobilną diagnostykę, szkolenia czy nowoczesne systemy energetyczne? Jaką drogę obrali liderzy w zarządzaniu podległymi jednostkami utrzymania ruchu? Na te oraz inne postawione pytania odpowiedzieliśmy podczas IX Ogólnopolskiego Kongresu Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance flagowanego hasłem Best Practices. 

IX Kongres PolMaintenance zgromadził rekordową liczbę, blisko 200 ekspertów działów utrzymania ruchu z kilkunastu branż produkcyjnych oraz sektorów pokrewnych, takich jak logistyka, energetyka czy IT. Gościem honorowym dwudniowego Wydarzenia był Udo Reimer, posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu metodologii TPM na gruncie niemieckim. Zgromadzeni uczestnicy mieli okazję prześledzić drogę dwunastu kroków skutecznej implementacji systemu TPM w każdej organizacji. Nie jest to jednak droga pozbawiona zagrożeń, przekonywał Udo Reimer, wskazując brak zaangażowania ze strony zarządu, jasnych celów i wiary we własne kadry jako główne czynniki mogące zniweczyć trud włożony w implementację. Sekretem sukcesu, według Udo Reimera, jest wypadkowa trzech kluczowych postaw: konsekwencji, dyscypliny i uporu we wdrożeniu TPM, a ich bezpośrednim efektem wzrost motywacji oraz zmiana zachowania pracowników – czyli osiągnięcie warunków sine qua non przekształcenia wewnętrznej kultury firmy w kulturę TPM. Udo Reimer, podkreślając jak ważne w firmie jest zaangażowanie także po implementacji, wymienił pięć instrumentów, które pozwolą ustandaryzować narzędzia i aktywności TPM. Według Udo Reimera są to: kampanie TPM – warsztaty GEMBA i zaangażowanie członków zespołów TPM; kontrola procesów – regularne audyty i mapowanie procesów; zarządzanie GEMBA – podążanie na GEMBA z regularnymi przeglądami obowiązujących standardów; zaangażowanie zarządu – stawianie przejrzystych celów; strategia zarządcza – informowanie o sukcesach czy zmiana kultury firmy. 

SKF CNA – KOMPAS MENEDŻERA
Jacek Gwiżdż, asset management service champion z firmy SKF, przedstawił wielokryterialną analizę SKF CNA skoncentrowaną na przeglądzie systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym i praktykach UR w poszukiwaniu potencjału do poprawy efektywności. Innowacyjna usługa konsultingowa pozwala rozpoznać sytuację firmy produkcyjnej poprzez zdefiniowanie celów i zagrożeń, wykonanie wielokryterialnej analizy w oparciu o ustandaryzowane wskaźniki, określenie poziomu dojrzałości systemu UR poprzez wskazanie jego mocnych i słabych stron, identyfikacji potencjału oszczędności bądź zysków czy opracowaniu efektywnego programu usprawnień SMART. 

ELASTYCZNOŚĆ I BEZAWARYJNOŚĆ BMP
O narzędziu SMED w walce o elastyczność produkcji na przykładzie Beiersdorf Manufacturing Poznań opowiedział Andrzej Chojnacki, ekspert TPM. Dzięki wdrożeniu metody SMED w wielkopolskiej fabryce Beiersdorf skrócono o 50% czas przezbrojeń linii produkcyjnych oraz zredukowano liczbę regulacji i awarii. Prelegent przedstawił również drogę BMP do TPM, zaznaczając, że bez odpowiedniego zaangażowania kadry zarządzającej, zarządzania przez cele, wsparcia oraz systemu motywującego implementacja TPM w organizacji byłaby niemożliwa. 

PROFESJONALNE WSPARCIE MONITORINGU I DIAGNOSTYKI 
Bartłomiej Ekiert, key account manager z B&R, przedstawił najnowsze rozwiązania firmy z zakresu monitoringu i diagnostyki procesów technologicznych i maszyn produkcyjnych, udowadniając tym samym, że rozwiązania B&R nadal kształtują trendy w przemyśle automatyki. Zgromadzeni na sali eksperci mieli okazję usłyszeć m.in. o rozwiązaniu integrującym automatykę – POWERLINK Ethernet, gwarantującym kompleksowość zarządzania dzięki jednemu systemowi. Ponadto Bartłomiej Ekiert opisał System Diagnostic Manager pozwalający diagnozować stan maszyn bez oprogramowania narzędziowego, jedynie za pomocą aplikacji WWW, która generuje się automatycznie podczas kompilacji i transferu projektu do PLC. 

MAGAZYN TECHNICZNY POD LUPĄ 
Bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników kongresu wzbudziła prelekcja Marka Wnuka, kierownika utrzymania ruchu w firmie Danone Sp. z o.o., który przedstawił sposoby zarządzania częściami zamiennymi o funkcjach manipulatorów przemysłowych i wzrostu niezawodności maszyn na bazie Kart Analiz Awarii (RCA). Prelegent opowiedział m.in. o narzędziu 5S Red Tag w magazynku podręcznym, standardach oznaczeń pomagających w wizualnej kontroli położenia części w magazynie technicznym czy mapie rozmieszczenia olejów i smarów ułatwiającej organizację czynności Autonomous Maintenance na maszynach. Dodatkowym rozwiązaniem pozwalającym w skuteczny sposób zarządzać magazynem technicznym – wg Marka Wnuka – są stworzone na podstawie analiz ABC oraz HML inwentaryzacje cząstkowe połączone z kontrolą dostępu i monitoringu, i pobieraniem części na zlecenia pracy, które są przypisane do obiektów/podzespołów maszyn, czyli tzw. BOM. To wszystko wsparte metodą Kanban oraz czytnikami poboru części pozwala zniwelować braki w magazynie nawet o 80% – przekonywał prelegent. 

LICENCJA NA SUKCES 
O systemie EAM/CMMS Agility jako skutecznym narzędziu w rozwiązywania problemów SUR opowiedział Arkadiusz Bąbiak, inżynier w zakresie systemów informatycznych w CPU ZETO Sp. z o.o. Poprzez efektywne raportowanie i analizy aktywności SUR, przyczyn częstości i następstw awarii, inżynierowie mają dostęp do większej ilości danych, zwiększające skuteczność podejmowanych decyzji, dzięki czemu mogą prognozować przyszłe zdarzenia – przekonywał prelegent. Aby sprostać ww. zadaniom, EAM/CMMS Agility posiada m.in. funkcję rozszerzonego raportowania – 146 raportów i 96 wskaźników KPI – analiz w czasie rzeczywistym z aktywnymi wykresami 3D. Ponadto dostęp do systemu możliwy jest przez dowolną przeglądarkę WWW. 

BEZPIECZEŃSTWO W OPARCIU O LOTO 
Krzysztof Ujczak z Elokon Polska Sp. z o.o. opisał narzędzia oraz drogę prawidłowego wdrożenia krok po kroku standardów LOTO w zakładzie produkcyjnym. Według prelegenta – po analizie zastanej sytuacji i lokalizacji zagrożeń grupa projektowa powinna wyposażyć maszyny w urządzenia odłączające źródła energii, a następnie określić procedury obowiązujące przy zakładaniu i zdejmowaniu blokad. Następnie powinny zostać opracowane programy i harmonogramy inspekcji oraz ruszyć proces przekazywania wiedzy o sytuacjach szczególnych, np. pozostawaniu energii szczątkowej, a także tych, w których procedury LOTO nie mają zastosowania – zaznaczył Krzysztof Ujczak. 

POTENCJAŁ DLA ROBOTYZACJI
Roland Kulanek z firmy Comau wyjaśnił, jak w sposób bezpośredni robotyzacja oraz usługi remontu parku maszynowego prowadzą do zwiększenia efektywności produkcji. Prelegent przekonywał o wysokim potencjale dla robotyzacji w Polsce, zwłaszcza w segmentach drzewnym i meblowym, spożywczym, chemicznym i przetwórczym, gdzie dominuje wciąż bardzo niski wskaźnik innowacyjności przemysłu. Firma Comau oferuje najnowocześniejsze roboty przeznaczone m.in. do spawania, paletyzowania i rozkładania, zgrzewania, automatyzacji pras, napełniania kartonów – wszystkie funkcje zostały opisane przez prelegenta na przykładzie wdrożeń w zakładach produkcyjnych. 

SAMODZIELNA OBSŁUGA AM 
Egzemplifikacją dobrej praktyki było przedstawione przez firmę 4Results i SVZ Poland Sp. z o.o. wdrożenie samodzielnej obsługi Auotonomus Maintenance poprawiającej efektywność linii produkcyjnych w zakładzie w Tomaszowie Lubelskim. Wyższa efektywność nie byłaby możliwa bez kaskadowania celów do najniższych poziomów organizacji, przywrócenia warunków bazowych organizacji (czyszczenie i renowacja maszyn), wprowadzenia standardów czyszczenia, inspekcji i smarowania oraz uruchomienia metodologii Kaizen, której efektem była m.in. eliminacja mikro przestojów – przekonywali Izabela Starnawska oraz Adam Srebniak z 4Resluts, a także Michał Żelasko lider TPM z SVZ Poland Sp. z o.o. 

SESJA NETWORKINGOWA 
Zamykającą pierwszy dzień kongresu prelekcję poprzedziła godzinna sesja networkingowa, podczas której partnerzy (4Results, Balluff Sp. z o.o., B&R, Comau, CPU ZETO Sp. z o.o., Dalmec Polska Sp. z o.o., Inter Cars Przemysł, Pruftechnik-Wibrem, SKF, Trane Polska Sp. z o.o.), wystawcy (API PRO – System utrzymania Ruchu, Coleman International, Efaflex Polska Sp. z o.o., HEICO Poland Sp. z o.o., Newtech Engineering, NORD Drivesystems – Partner in motion, Tech-Łoż BIS Sp. z o.o. Venair) oraz firmy wspierające (Automatyka Serwis, Zakłady Kablowe BITNER) i Kaizen Institute Polska prezentowały przy stanowiskach profil swojej działalności biznesowej, przy wsparciu prowadzącego Mariusza Korpolińskiego. Sesja była doskonałą okazją do poznania najnowszych rozwiązań z zakresu IT, diagnostyki, energetyki, mechaniki itd. oraz nawiązania kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i partnerami kongresu. 

SYSTEM ZAPOBIEGANIA AWARII 
Tuż po sesji networkingowej Adam Baśkiewicz, plant manager z CEDC International Sp. z o.o., zaprezentował system konserwacji zapobiegawczej urządzeń produkcyjnych „T-card” – jako element wdrożonej w zakładzie CEDC kultury Lean Manufacturing. Prelegent objaśnił fundamentalne różnice pomiędzy standardowym podejściem do zadań służb utrzymania ruchu a metodologią TPM, po czym przeszedł do opisu systemu konserwacji zapobiegawczej i eliminacji awarii T-card pozwalającego w sposób przejrzysty zaplanować przeglądy i kontrole stanu maszyn. 

UROCZYSTA GALA I WYNIKI BRAND SUR 2014 
Ukoronowaniem pierwszego dnia Kongresu PolMaintenance był wieczorny bankiet wraz z ogłoszeniem wyników Plebiscytu Brand SUR 2014 – Dostawca godny zaufania. Laureatem nagrody Brand SUR 2014 za najlepszy system IT dla utrzymania ruchu otrzymała firma CPU ZETO Sp. z o.o. Przedstawiciel firmy, Krzysztof Staniów, zadedykował nagrodę swoim współpracownikom, bez których sukces nie byłby możliwy. Zwycięzcą Brand SUR 2014 w kategorii Bezpieczeństwo została firmą Schmersal-Polska, w imieniu której nagrodę odebrał Łukasz Wiatrzyk. Statuetkę i dyplom w kategorii Automatyka i Napędy Brand SUR 2014 odebrał Przemysław Baran z firmy Inter Cars Przemysł. Podczas wieczornego bankietu rozegrano pierwsze mistrzostwa świata Służb Utrzymania Ruchu w piłkarzykach stołowych – mundial w Ożarowie Mazowieckim wygrała Ukraina (Adam Żurek, Marcin Pożyczka), która pokonała w finale Polskę (Marek Wnuk i Tomasz Olak). 

TPM TO LUDZIE 
Drugi dzień kongresu otworzyła prelekcja na temat ewolucji strategii zarządzania UR – komplementarności TPM, Lean, Six Sigma i TOC w UR, którą poprowadził Wojciech Mączyński z WoMa Solutions. Szerokie grono uczestników usłyszało m.in., że wspólnym mianownikiem pomiędzy maszynami, strategiami i zarządzaniem UR są ludzie, którzy bez odpowiedniej komunikacji i motywacji mogą bardzo szybko zapomnieć o procedurach standardach TPM w naszej organizacji. 

MANIPULATORY PRZEMYSŁOWE 
Manipulatory przemysłowe do wspomagania ręcznie wykonywanych operacji transportu bliskiego – były tematem wystąpienia Jerzego Ziętkiewicza z firmy Dalmec Polska Sp. z o.o. Prelegent przedstawił dane dotyczące urazów i dolegliwości kręgosłupa związanych z pracą w warunkach dużego obciążenia. Uczestnicy usłyszeli m.in., że pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych – pomocne są w tym manipulatory przemysłowe proponowane przez firmę Dalmec Polska Sp. z o.o. 

DANE W CZASIE RZECZYWISTYM 
Daniel Oszczęda, team manager z firmy Balluff, w sposób przejrzysty opisał obszary, które mogą być objęte traceability – procesem dokumentowania każdego ogniwa procesu zachodzącego na hali produkcyjnej. Prelegent wymienił następujące funkcjonalności oparte o systemy kodów kreskowych i czytniki radiowej identyfikacji, RFID: śledzenie oprzyrządowania i narzędzi, kanban elektroniczny – przepływ materiału w zakładzie, kontrola produkcji (WIP) – procesy montażowe, logistyka – przepływ materiału pomiędzy zakładami. Realizując powyższe konfiguracje, firma Balluff może m.in. skonfigurować oprogramowanie skanerów zgodnie z potrzebami użytkownika w zakresie mobilnego traceability – przekonywał Daniel Oszczęda. 

PREWENCJA W VOLVO 
Zakład produkcyjny Volvo Polska z Wrocławia przeszedł z systemu utrzymania ruchu z reactive na proactive. Uczestnicy mieli okazję usłyszeć m.in. o podziale kompetencji oraz strukturze działu Inżynierii Fabryki VOLVO. Szymon Jakubowski, kierownik i szef działu inżynierii, opisał przygotowanie, efekty i zalety wprowadzenia prewencyjnego utrzymania ruchu w swojej fabryce. Dzięki proaktywnemu UR, Volvo m.in. zmniejszyło ilość awarii i osiągnęło krótszy czas ich usuwania, wzrost dyscypliny operatorów maszyn i pracowników SUR, uzyskało większą stabilność produkcji, zwiększyło wpływ SUR na nowe projekty i inwestycje na produkcji. 

DIAGNOSTYKA 2.0 
Ze względu na złożoność zagadnienia diagnostyki oraz różnorakie sposoby jej realizacji, firma Pruftechnik-Wibrem z Wrocławia, proponuje wykorzystanie telediagnostyki w oparciu o systemy online. Doborem oraz instalacją systemu, a także diagnozowaniem stanu maszyn zajmują się inżynierowie Pruftechnik-Wibrem. Całość odbywa się transparentnie dla klienta, a końcowym efektem są raporty zawierające opis stanu maszyn oraz zalecenia co do dalszej ich eksploatacji. Przez cały czas trwania umowy diagnostycznej, to Pruftechnik-Wibrem jest właścicielem systemu diagnostycznego, a po jej zakończeniu system można wykupić lub zdemontować. Taki sposób prowadzenia diagnostyki pozwala na szybkie jej wdrożenie, a w trakcie trwania umowy diagnostycznej, szkolenie własnego personelu, bez dodatkowych kosztów w postaci potrzeby zakupu niejednokrotnie drogiego systemu pomiarowego – mówił Marcin Rudnikowski, NDT kierownik produktu z Pruftechnik-Wibrem. 

OSZCZĘDNOŚCI NA CHŁODNO 
Hubert Mędrek, service manager w firmie Trane Polska, podkreślał podczas swojej prezentacji, jak istotne w zakładach produkcyjnych jest bezpieczeństwo eksploatacji systemów chłodzenia. Okazuje się, że firmy korzystające z usług Trane będą objęte wsparciem od Trane Service 24h/7d przez cały okres użytkowania instalacji chłodzenia. Prelegent przedstawił ponadto skuteczny, czteropunktowy program optymalizacji systemu chłodzenia oraz opisał uczestnikom dwa przeprowadzone przez Trane projekty: wymiany agregatu chłodniczego, a także Free Cooling, których efektem było obniżenie kosztów eksploatacji oraz maksymalizacja oszczędności systemu chłodzenia. 

AWARIE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY 
Na pytanie, jak zmniejszyć awaryjność elektryczną maszyn i linii technologicznych, odpowiedział podczas swojego wystąpienia Adam Żurek, główny energetyk w firmie Budimex S.A. Prelegent przedłożył klasyfikację przyczyn awarii elektrycznych i systemów sterowania oraz opisał krok po kroku, jak powinna wyglądać profilaktyka w ochronie układów elektrycznych i systemach sterowania. Ponadto Adam Żurek przekonywał, że powtarzające się awarie są cennym źródłem wiedzytechnicznej. 

Tradycyjnie wraz z końcem drugiego dnia Kongresu organizatorzy rozlosowali szereg nagród ufundowanych przez partnerów wydarzenia: B&R, SKF, 4Results, CPU ZETO, NORD Drivesystems, Kaizen Institute, Venair, Newtech Engineering, BITNER Zakłady Kablowe. Organizatorzy podziękowali uczestnikom i partnerom za współtworzenie tak prestiżowego wydarzenia, zapraszając jednocześnie na jesienne (8-9 października 2014 r.) III Ogólnopolskie Szkolenie Służb Utrzymania Ruchu w Poznaniu. Obszerną fotorelacje z Wydarzenia znajdą Państwo na stronie: www.kongres-sur.pl, na naszej stronie na Facebooku oraz w lipcowym numerze magazynu Służby Utrzymania Ruchu.

 

GALERIA

partnerzy
 • Pruftechnik Wibrem
 • Elmodis
 • Lobo Solutions
 • Elesa Ganter
 • Heico
 • Pilz
 • TQM Soft
 • GT85
 • FESTO
 • Colt International
 • Ecol
 • Optibelt
 • MADevice
 • Hormann
 • EMTSystems
 • HF Inverter
 • Orlen Oil
 • Exxon Mobil
 • Lean Action Plan
 • Lotos Oil
 • Berendsen
 • Cert Partner
 • BTC AG
 • ZETO
 • VIMS
 • Conrad
 • Tribotec
 • Parker Hanifin
 • ABUS
 • Queris
 • Schmersal
 • Tsubaki
 • Cold Jet
 • Habasit
 • Hansford Sesnsors
 • Karcher
 • Albeco
 • BalticBerg
 • Flir
 • HI VIB
 • Sternet
 • ISL
 • Protekt
 • AS Instrument
 • Amargo
 • Apator
 • Ingersoll Rand
 • EURO Pro Group
 • SSI Schaefer
 • Finder
 • TEST Systemy Uszczelniajace
 • Nowimex
 • Efaflex
 • Staubli
 • SEW Eurodrive
 • Rittal
 • Tubes
 • Expo Silesia
 • Cantoni
 • CC JENSEN
 • NTN SNR
 • Elokon
 • IGUS
 • NSK
ZNAJDŹ NAS: